top of page
cerna_vez.png

Černá věž

historie_kt.png

Zvon Vondra

Zvon je používán výhradně pro ruční zvonění a od jeho opětovného zavěšení v Černé věži byla provedena oprava a údržba v roce 2000. V roce 1581 vyrobil mistr zvonařský Martin Jindra pro věž nový zvon.  Ten byl zavěšen o dva roky později a byl pojmenován Bartoloměj-Ondřej, lidově zvaný "Vondra. Název věže pochází z jejího ožehnutí četnými požáry, zejména velkým ohněm v roce 1758, při kterém se žárem rozlil i původní zvon. V roce 1760 byl zavěšen nový zvon, pocházející z dílny P. A. Jacominiho. I tomuto zvonu se lidově říká "Vondra". V roce 1938 zvon prasknul vinou těžkého srdce a byl oraven ve zvonařské dílně Rudolfa Manouška staršího v Brně-Husovicích a v roce 1940 opět zavěšen

Hrubý povrch

  Byl zhotoven ze zvonoviny v roce 1759. Jako autor je uváděn v písemných pramenech a dole při okraji zvonu nápisem: „PETRVS ANTONIVS IACOMINY PASSAVIENSIS...” pasovský mistr Petrus Antonius Jacominy. Zavěšen byl následujícího roku 1760.

 •   Zvon má výšku 180 cm a průměr 195 cm, je opatřen železným kapkovitým srdcem s výpustí a připevněn k dřevěné řezané hlavici železnými kovanými pásy.

 • Vnějšek zvonu je bohatě zdoben plastickým litým dekorem a nápisy. Na koruně je šest volutovitě stáčených uch, zdobených perlovcem.

 • Kolem čepce se rozvíjí plastický rokajový ornament, pod ním pak plastická přímá linka. Pod linkou se nacházejí jednotlivé rokajové kartuše, na jižní a severní straně mušle, ve velkém rokajovém ornamentu, ukončeném plastickým festonem.

 •  Na jižní straně je v kartuši umístěna plastika UKŘIŽOVÁNÍ.

 • Kartuši ve spodních rozích přidržují dva vznášející se andělé.

 • Na straně severní v obdobné kartuši je zakomponován reliéfní výjev SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

 • Na východní straně v užší, protáhlejší kartuši s rokají a ratolestí, při jejímž vrcholu ze stran přisedají andílci, je znázorněn v reliéfu městský znak.

 • V rokajové kartuši na západní straně, vrcholící mušlí a postavami andílků je znázorněna reliéfní postava sv. Ondřeje v kontrapostu, v dlouhém řaseném rouchu, s knihou opřenou o levý bok a s pravicí položenou na ondřejském kříži poněkud vzadu.

 • Na plášti zvonu jsou reliéfní nápisy latinskou majuskulí. Na východní straně, kolem městského znaku, seznam jmen radních, na boku pak datace s latinským textem.

 • Text nápisů na vnějšku zvonu je uveden v popisu na kartě movité kulturní památky, uložené v archivu Památkového ústavu v Plzni.

 • Zvon „Vondra“ v roce 1938 praskl v délce 1200mm od špice nahoru vinou příliš těžkého srdce a v roce 1940 byl svařen ve zvonárně Rudolfa Manouška staršího v Brně – Husovicích.

bottom of page