top of page

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ČERNÉ VĚŽE V KLATOVECH

Pokladna nahoře ve věži! Výstup na vlastní nebezpečí! Děti do 10 let pouze v doprovodu dospělých!

 

Objekt Černé věže je požárně zabezpečen a připojen na městskou policii a monitorován kamerovým systémem.

Maximální počet návštěvníků jednorázově na věži je 30 osob. Při dosažení počtu je signalizován na obrazovce u vstupu „ZÁKAZ VSTUPU“!

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout této výzvy!

 

Do Černé věže je zakázán vstup:

s otevřeným ohněm, zákaz kouření

s potravinami a jejich konzumací

se zvířaty (mimo vodících psů)

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů obsluhy věže a oprávněných osob, včetně integrovaného záchranného systému!

 

U obsluhy je mimo vstupného možno zakoupit i upomínkové předměty a turistické známky.

Vstupné: dospělý: 60 Kč, snížené: 40 Kč*, rodinné 130 Kč*

volné (Děti do 6 let, ZTP/P + 1 osoba doprovod)

*Snížené vstupné: Děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let, ZP a ZTP

​​*Rodinné vstupné: Max. 5 osob – max. 2 dospělí a min. 1 dítě 6–15 let

Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu nebo dokladu o denním studiu.

 

Pokladna nahoře ve věži! Výstup na vlastní nebezpečí! Děti do 10 let pouze v doprovodu dospělých!

Vstupné je možné zaplatit platební kartou.

bottom of page